Share this content on Facebook!
02 Aug 2016

Hướng dẫn cho an toàn bằng nhôm hàn

Hàn các phần kim loại như những người làm từ quá trình hàn nhôm là tương đối dễ dàng và không gặp sự cố vì nó tan ra tại một nóng bỏng thấp hơn rất nhiều và không phá vỡ sau khi chuyển ra như một tảng đá rắn. hàn nhôm được hoàn thiện theo các loại nhôm được sử dụng như các hợp kim có thể điều trị không nhiệt bao gồm một lượng nhỏ magiê (Mg) hoặc mangan (Mn), nhiệt hợp kim có thể điều trị nắm giữ, đồng silic, magiê, kẽm và lớp nhôm thương mại có 99 phần trăm minh bạch.

mặt dựng alu

Đa số các phần công việc...